CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Công Ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ cam kết:

  1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh phân quyền, tăng tính chủ động sáng tạo  của mọi thành viên .
  2. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý để bảo đảm: chất lượng sản phẩm hàng đầu châu Á; là kiểu mẫu thân thiện môi trường thông qua các biện pháp phòng ngừa ô nhiểm,  nhằm thoả mãn tối đa yêu cầu khách hàng, các bên liên quan và các yêu cầu luật định.