Liên hệ

Họ tên *

Email *

Chủ đề *

Nội dung *

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phone: (84).64. 392 1457 - 392 2125

Fax: (84).64. 392 1458

E-mail: phumycrm@hcm.vnn.vn