Tin công ty

15/06/2020

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI “HÀNH TRÌNH ĐỎ VNSTEEL – NĂM 2020”

Dịch Covid – 19 những tháng đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng lớn cho người dân Việt Nam nói chung cả về kinh tế và mọi mặt xã hội; trong đó việc giãn cách xã hội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình hiến máu tình nguyên làm cho tình trạng thiếu máu trầm trọng xẩy ra trên cả nước