Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trao quà và tổ chức tập huấn ATLĐ cho các đơn vị khu vực phía Nam

Nhân Tháng Công nhân, trong các ngày từ 21 – 24/5/2024, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức trao quà và thiết bị cho 10 đơn vị khu vực phía Nam.

Đó là các đơn vị thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP gồm: Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans), Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL, Công ty CP TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn, Công ty CP Thép Vicasa – VNSTEEL, Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ – VNSTEEL, Công ty TNHH Thép Vinakyoei, Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL, Công ty CP Lưới Thép Bình Tây.

Tổng số tiền Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trao cho người lao động của 10 đơn vị là 162,5 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ giải nhiệt 85,5 triệu, hỗ trợ mua thiết bị 76 triệu.

Tháng Công nhân là dịp toàn xã hội chăm lo cho công nhân, phát huy vai trò và tôn vinh đóng góp của giai cấp công nhân cho sự nghiệp phát triển đất nước. Phát huy truyền thống này, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cùng các công đoàn cơ sở đã không ngừng làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo cho bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, lan tỏa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Đây cũng chính là một trong mục tiêu hướng tới phát triển bền vững mà Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP vẫn kiên định duy trì từ khi ra đời cho đến nay.

Cũng nhân dịp này, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ năm 2024 cho các đơn vị khu vực phía Nam với chuyên đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ là hoạt động thường niên mà Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức liên tục trong nhiều năm nay.

Dưới đây là các hình ảnh ở các đơn vị:

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_6650563e89564Trao quà ở Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665056543d52bTrao tại Công ty CP Lưới thép Bình Tây

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_66505664290a2Trao tại Công ty CP Thép Nhà Bè –  VNSTEEL

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_66505674c2b6aTrao tại Công ty CP Thép VICASA –  VNSTEEL

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_66505684cea7dTrao tại Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ –  VNSTEEL

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665059f3a2602Trao tại Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665056b0c4e40Trao tại Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665056c3ea9d9Trao tại Công ty CP Thép Thủ Đức –  VNSTEEL

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665056e2c1370Công ty Tôn Phương Nam được nhận hỗ trợ trong Hội nghị Tập huấn công tác ATVSLĐ 2024

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665057368a65aTrao tại Công ty VINATRANS

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_6650569ba0074Hội nghị Tập huấn công tác ATVSLĐ 2024 tại khu vực phía Nam đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều cán bộ làm công tác ATLĐ của các đơn vị trong hệ thống.

cong-doan-tong-cong-ty-thep-viet-nam-ctcp-trao-qua-va-phoi-hop-to-chuc-tap-huan-atld-cho-cac-don-vi-khu-vuc-phia-nam_665056f5a40e1Công tác ATVSLĐ luôn là điều kiện sống còn của doanh nghiệp!

Ngô Minh (nguồn: tapchicongthuong.vn)