Hiến máu cứu người “Hành trình đỏ VNSTEEL”

Dịch Covid – 19 những tháng đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng lớn cho người dân Việt Nam nói chung cả về kinh tế và mọi mặt xã hội; trong đó việc giãn cách xã hội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình hiến máu tình nguyên làm cho tình trạng thiếu máu trầm trọng xẩy ra trên cả nước. Thực hiện truyền thống cao đẹp luôn hướng tới cộng đồng đã được xây dựng trong đơn vị, Đoàn Thanh niên Công ty vận động đoàn viên thanh niên và CBCNV công ty tham gia Hiến Máu cứu người “Hành Trình Đỏ VNSTEEL” năm 2020 tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL nhằm góp một phần công sức nhỏ bé vào không khí chung của cả nước.

Đoàn viên Thanh niên và CBCNV Công ty tham gia rất nhiệt tình. Ngày hội đã nhận được 36 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Một số hình ảnh tiêu biểu: