Khuyến nghị các doanh nghiệp thành viên về thị trường và diễn biến giá thép trong nước năm 2021

Trước diễn biến về tình hình giá thép trong nước gây ra tâm lí lo lắng trong dư luận xã hội, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã có công văn số 27/2021/HHTVN gửi các doanh nghiệp thành viên khuyến nghị một số vấn đề như sau:

– Tiếp tục phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, tổ chức hệ thống phân phối hợp lý để ổn định nguồn cung trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường;

– Các doanh nghiệp tăng cường hợp tác phối hợp ưu tiên nguồn nguyên liệu và thép thô cho thị trường trong nước;

– Tiết giảm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm giá bán hợp lý để bình ổn giá cả thị trường thép trong nước;

– Các doanh nghiệp đề xuất các giải pháp (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

VSA cũng đề nghị các doanh nghiệp thành viên cung cấp thng tin về công suất nhà máy và kế hoạch sản xuất bán hàng trong Quý II/2021 và dự kiến cả năm 2021 để tổng hợp, báo cáo với cơ quan nhà nước và truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiêu dùng thép góp phần đảm bảo bình ổn thị trường thép trong nước trong thời gian tới.