CÔNG TY PFS TỔ CHỨC KẾ HOẠCH THU GOM PHẾ THẢI, DỌN VỆ SINH MẶT BẰNG CÔNG TY

Ngày 20/06/2022, Ban điều hành Công ty cùng với Công đoàn Cty hưởng ứng phong trào, chủ trương của Tổng Giám đốc công ty về việc thu gom rác thải dọn vệ sinh mặt bằng công ty vì môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, an toàn cho lao động sản xuất.

Qua khảo sát Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhận thấy khuôn viên Công ty còn nhiều phế thải, từ quá trình sản xuất, bảo trì sửa chữa chưa được thu gom, vệ sinh. Để cải tạo lại môi trường làm việc xung quanh khuôn viên Công ty, Công đoàn đã lập kế hoạch triển khai toàn bộ nhân viên tiến hành kế hoạch thu gom tất cả phế và rác, dọn vệ sinh mặt bằng toàn nhà máy.

Hình ảnh toàn bộ nhân viên văn phòng tập trung trước giờ thu gom rác, phế thải
Hình ảnh toàn bộ nhân viên văn phòng tập trung trước giờ thu gom rác, phế thải

 

Hoạt động được tổ chức lần này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân viên trong công ty. Chỉ bằng những hành động rất nhỏ, mỗi người chúng ta đều có khả năng thay đổi môi trường mà chúng ta đang sống, đang làm việc trở nên tốt đẹp hơn.

Một số hình ảnh tiêu biểu: