Đảng uỷ Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 30/6/2023, Đảng ủy Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025, để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Hội nghị, về phía đại biểu Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Về phía đại biểu Công ty có đồng chí Hoàng Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty; đồng chí Nguyễn Tấn Hoành, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty; Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra cùng toàn thể 39 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự Hội nghị đông đủ.

Đồng chí Nguyễn Võ Hồng Tiến, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Để minh họa và làm rõ hơn những kết quả đạt của Đảng bộ công ty trong 3 năm thực hiện bằng những kết quả đạt được từ cơ sở, Hội nghị được nghe 03 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc gồm: Chi bộ Khối Văn Phòng, Chi bộ Khối Kỹ Thuật, Chi bộ Khối Sản Xuất. Đồng thời các đại biểu đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị này, Đảng ủy công ty tổ chức trao Quyết định về việc chỉ định bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Tô Hùng Vĩ, Kế toán trưởng công ty.

Đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL. Mặc dù Đảng ủy Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, Đảng ủy Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL  đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo tiến độ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện bài bản, nền nếp có hiệu quả được Đảng ủy Tổng công ty đáng giá cao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại, còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo tiến độ kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận. Trên cơ sở đó, đồng chí Phạm Thu Hiền đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng uỷ công ty nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Trọng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty đã phát biểu tổng kết Hội nghị:

– Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết vừa qua, Đảng ủy công ty lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục được duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh của công ty về cơ bản hoàn thành kế hoạch theo tiến độ; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất.

– Vai trò của Đảng bộ công ty trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng được thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt công tác: sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển; tái cơ cấu; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát,… đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, 3 năm liên tục Đảng bộ công ty được Đảng ủy Tổng công ty xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong đơn vị hoạt động có hiệu quả, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty.

– Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại: Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, Công ty tập trung cho công tác thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh’’ nên các Chi bộ trực thuộc chưa tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; Còn để xảy ra sự cố tai nạn lao động, sự cố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Có đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3 bị kỷ luật.

– Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Trọng đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ công ty, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục bám sát các nhóm giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và tình hình thực tế của công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với tình hình thực tiễn; trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục cần bám sát các nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy công ty để lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Một số hình ảnh của chương trình: