Giá Nhập Khẩu Tháng 10/2022 (Tuần 03)

(Tuần từ 17/10 – 23/10)