Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Phát huy tính chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ngày 4-5/03 Trung ương đoàn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết nối trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn: Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc

Đoàn Thanh Niên Công ty TNHH MTV Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL tham gia học tập, quán triệt tại điểm cầu của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL.  Trong 2 ngày tham gia hội nghị, các đoàn viên được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Một số hình ảnh học tập như sau :