Hội nghị chuyên đề «Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh »

Hội nghị chuyên đề “Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hoà chung trong không khí cả nước Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2024); thiết thực kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 07/5/2024, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 07/5/2024, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh Nghiệp Trung Ương tổ chức Hội nghị chuyên đề  « Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ». Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối; đồng chí Đỗ Công Tuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối và gần 80 đại biểu là các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đoàn Khối; Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Hội nghị chuyên đề "Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại hội nghị

Theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu, việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chuyên đề lần này đã truyền đạt những kiến thức và tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không “sợ sai”, “sợ khuyết điểm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ; hăng hái, xung kích đi đầu trong việc thực hiện những công việc khó.

Hội nghị chuyên đề "Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL tham gia hội nghị với hình thức trực tuyến tại văn phòng Công ty. Trong thời gian tham gia hội nghị, các đoàn viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt nội dung của chuyên đề.

Hội nghị chuyên đề "Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hội nghị chuyên đề “Tuổi trẻ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị cũng là dịp để đẩy mạnh giáo dục cho đoàn viên, thanh niên của công ty về lịch sử vẻ vang của Đảng, về các chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐOÀN THANH NIÊN