Quy trình sản xuất

QUY TRÌNH SẢN XUẤT HIỆN TẠI CỦA NHÀ MÁY BAO GỒM CÁC DÂY CHUYỀN

Dây chuyền tẩy rửa

THÔNG SỐ ĐVT THEO THIẾT KẾ
Tổng công suất tấn/năm 450.000
Công suất trung bình hàng tháng tấn/tháng 37.500
Chiều dày trung bình đầu vào mm 2,50
Tốc độ dây chuyền cao nhất m/ph 130
Hiệu suất hoạt động % 90

Dây chuyền cán CRM và CRTM:

THÔNG SỐ ĐVT THEO THIẾT KẾ
Tổng công suất tấn/năm 405.000
Công suất trung bình hàng tháng tấn/tháng 33.750
Chiều dày trung bình đầu ra mm 0,77
Tốc độ dây chuyền cao nhất m/ph 1390
Hiệu suất hoạt động % 90

Dây chuyền ủ mềm

Công suất thiết kế: 170.000 tấn/năm (với chiều dày trung bình: 0,76 mm cho CRC sản phẩm).

Thiết bị bao gồm: 5 chuông nóng và 7 chuông làm nguội cùng với Hệ thống sản xuất Hydro.

Hình ảnh hệ thống dây chuyền ủ mềm tại nhà máy VNSTEEL Phú Mỹ
Hình ảnh hệ thống dây chuyền ủ mềm tại nhà máy VNSTEEL Phú Mỹ

Dây chuyền cuộn lại

THÔNG SỐ ĐVT  THEO THIẾT KẾ
Tổng công suất tấn/năm 405,000
Công suất trung bình hàng tháng tấn/tháng 33,750
Chiều dày trung bình đầu ra mm 0,77
Tốc độ dây chuyền cao nhất m/ph 400
Hiệu suất hoạt động % 90