Production Process

CURRENT PRODUCTION PROCESS PLANT INCLUDES THE LINE

Dây chuyền tẩy rửa

Thông số ĐVT Theo thiết kế
Tổng công suất tấn/năm 450.000
Công suất trung bình hàng tháng tấn/tháng 37.500
Chiều dày trung bình đầu vào mm 2,50
Tốc độ dây chuyền cao nhất m/ph 130
Hiệu suất hoạt động % 90

Dây chuyền cán CRM và CRTM:

Thông số ĐVT Theo thiết kế
Tổng công suất tấn/năm 405.000
Công suất trung bình hàng tháng tấn/tháng 33.750
Chiều dày trung bình đầu ra mm 0,77
Tốc độ dây chuyền cao nhất m/ph 390
Hiệu suất hoạt động % 90

Dây chuyền ủ mềm

Công suất thiết kế: 170.000 tấn/năm (với chiều dày trung bình: 0,76 mm cho CRC sản phẩm).

Thiết bị bao gồm: 5 chuông nóng và 7 chuông làm nguội cùng với Hệ thống sản xuất Hydro.

Dây chuyền cuộn lại

Thông số ĐVT  Theo thiết kế
Tổng công suất tấn/năm 405,000
Công suất trung bình hàng tháng tấn/tháng 33,750
Chiều dày trung bình đầu ra mm 0,77
Tốc độ dây chuyền cao nhất m/ph 400
Hiệu suất hoạt động % 90